Tìm kiếm
 

Một số điểm cần lưu ý khi cơ sở lưu trú du lịch đi vào hoạt động
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 28/05/2019 Lượt xem: 136

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017 (Luật Du lịch 2017), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Để đảm bảo triển khai thực hiện Luật Du lịch 2017, các cơ sở lưu trú du lịch triển khai một số nội dung sau:

 

1. Từ ngày 01/01/2018, các cơ sở lưu trú du lịch tự nguyện đăng ký xếp hạng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cơ sở lưu trú du lịch bao gồm cơ sở lưu trú du lịch được đầu tư mới, cơ sở đầu tư nâng cấp để nâng hạng hoặc cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng sao mà quyết định đã hết hiệu lực thi hành nếu có nhu cầu đăng ký xếp hạng từ hạng 1 sao đến 5 sao, Sở Du lịch đề nghị đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận hạng trực tiếp về Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng (đối với cơ sở lưu trú du lịch đăng ký hạng 1 sao, 2 sao và 3 sao) và đến Tổng cục Du lịch, địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội (đối với cơ sở lưu trú du lịch đăng ký hạng 4 sao và 5 sao) để tổ chức thẩm định và công nhận hạng.

 

2. Cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng sao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2018, đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì chất lượng hạng cơ sở lưu trú du lịch đã công nhận theo tiêu chuẩn xếp hạng quy định và được sử dụng hạng sao đã được công nhận để xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ cho đến hết thời hạn theo quyết định.

 

3. Cơ sở lưu trú du lịch chưa xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng sao mà quyết định công nhận đã hết hiệu lực thi hành thì không được tự công bố hạng sao, treo biển hạng sao và không được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch dưới mọi hình thức trên tất cả các phương tiện cho tới khi có quyết định công nhận hạng của cơ quan có thẩm quyền.

 

Trường hợp đơn vị có quyết định công nhận hạng sao sắp hết hoặc đã hết hiệu lực thi hành, mong muốn tiếp tục duy trì hạng sao đã công nhận, đề nghị đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận lại hạng gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thẩm định và công nhận hạng.

 

4. Cơ sở lưu trú du lịch đi vào hoạt động kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh được quy định tại Điều 49 Luật Du lịch 2017: có đăng ký kinh doanh, đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch tại Mục 3 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Điều 5 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ngoài ra, trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, cơ sở lưu trú du lịch phải nghiêm túc thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

5. Căn cứ Điều 51 Luật Du lịch 2017, Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng; tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với các cơ sở lưu trú du lịch chưa xếp hạng hoặc đã hết hiệu lực công nhận hạng theo quyết định. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành về các hành vi mạo nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được công nhận hạng, không duy trì chất lượng hạng cơ sở lưu trú du lịch đã công nhận, không thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

 

                                                Thành Hưng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT