Tìm kiếm
 

Các đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện chuyển sang sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đặt in, tự in, hoặc điện tử
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 12/06/2019 Lượt xem: 43

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị mở rộng điện tử hóa thủ tục hành chính, ngành thuế đã hỗ trợ việc kê khai các thủ tục liên quan đến biên lai thu phí, lệ phí thông qua hệ thống khai thuế điện tử. Qua đó, người nộp thuế có thể dễ dàng kê khai trực tuyến các thủ tục về biên lai thu phí, lệ phí như: Thông báo phát hành, báo cáo sử dụng …giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí, thời gian và chủ động trong việc phát hành sử dụng để phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

 

Do đó, Chi cục Thuế quận Sơn Trà thông báo để các đơn vị đang mua biên lai thu phí, lệ phí của cơ quan thuế được biết, chuyển sang sử dụng hình thức biên lai thu phí, lệ phí đặt in, tự in hoặc điện tử. Trường hợp đơn vị còn tồn số lượng biên lai thu phí, lệ phí mua của cơ quan thuế nhưng chưa sử dụng hết (mà có nhu cầu sử dụng tiếp) thì được tiếp tục sử dụng cho hết số lượng này, sau đó đơn vị thực hiện chuyển sang sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đặt in, tự in hoặc điện tử.

 

Trình tự, thủ tục phát hành biên lai thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

 

a) Thông báo phát hành biên lai và biên lai mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng biên lai. Thông báo phát hành biên lai gồm cả biên lai mẫu phải được niêm yết rõ ràng tại tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức được ủy quyền hoặc uỷ nhiệm thu phí, lệ phí trong suốt thời gian sử dụng biên lai.

 

b) Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí gửi đến, cơ quan thuế phát hiện Thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức thu phí, lệ phí biết. Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới đúng quy định.

 

c) Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí khi phát hành biên lai từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức biên lai đã thông báo phát hành với cơ quan thuế thì không phải gửi kèm biên lai mẫu.

 

d) Đối với các số biên lai đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức thu phí, lệ phí vẫn có nhu cầu sử dụng biên lai đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 2.8 ban hành kèm theo Thông tư này số 303/2016/TT-BTC).

 

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức thu phí, lệ phí có nhu cầu tiếp tục sử dụng số biên lai đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên biên lai, gửi bảng kê biên lai chưa sử dụng (mẫu số 2.7 ban hành kèm theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số biên lai đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số biên lai đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số biên lai chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ biên lai với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành biên lai mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

 

                                                                                                CCT quận Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT