Tìm kiếm
 

Những điểm cần lưu ý khi thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 14/06/2019 Lượt xem: 41

Qua theo dõi trên hệ thống thông tin của ngành thuế các đơn vị thực hiện tương đối tốt Luật Quản lý thuế và những quy định đăng ký thuế. Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định, cụ thể:

 

- Đối với doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý chưa thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng vẫn đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp. Do vậy, khi giao dịch tại cơ quan đăng ký kinh doanh bị từ chối và yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế.

 

- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác đã thay đổi thông tin đăng ký thuế như: Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng, địa chỉ trụ sở...nhưng chưa thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế là không đúng quy định.

 

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:

 

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Cụ thể:

 

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

 

+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

 

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

 

+ Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, hồ sơ gồm:

 

- Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

 

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

 

Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đề nghị đơn vị thực hiện việc thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế theo đúng quy định nêu trên.

 

Riêng tổ chức kinh tế, tổ chức khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế thực hiện rà soát và tra cứu thông tin người nộp thuế để xác định đơn vị mình có hay chưa thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế tại trang web  http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp. Nếu trường hợp thông tin của đơn vị mình không trùng khớp đề nghị đơn vị thực hiện nộp ngay hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn trên.

 

                                                                                                          CCT quận Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT