Tìm kiếm
 

Quy định mới về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 14/06/2019 Lượt xem: 38

Ngày 24/5/2019 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2100/TCT-KK v/v triển khai, giới thiệu các quy định mới về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Trước đây mã số đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã) không phải là mã số thuế của hợp tác xã, nay thì mã số đăng ký kinh doanh cũng đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã.

 

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT cũng quy định đối với Hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trước khi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực (ngày 28/5/2019) không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT. Hợp tác xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

 

Trường hợp hợp tác xã có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước khi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hợp tác xã nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trước đây và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký hợp tác xã để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

 

                                                                                                        CCT quận Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT