Tìm kiếm
 

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 17/06/2019 Lượt xem: 70

Ngày 01/6/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thông tư gồm có 04 chương, 24 điều với các nội dung quy định cụ thể về chế độ báo cáo thống kê viên chức, biểu mẫu báo cáo thống kê, thành phần hồ sơ viên chức, chế độ quản lý hồ sơ viên chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

 

Về chế độ báo cáo thống kê viên chức, định kỳ trước ngày 30/6 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thực hiện báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, báo cáo danh sách và tiền lương viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề gửi Bộ Nội vụ.

         

Về hồ sơ đối với viên chức được tuyển dụng lần đầu: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh các thông tin do viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức, bao gồm các thành phần sau: Quyển "Lý lịch viên chức" theo mẫu HS01-VC/BNV, "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV, bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật, bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Đối với viên chức đang công tác thì ngoài hồ sơ gốc theo quy định nêu trên, hồ sơ cá nhân được bổ sung thường xuyên hàng năm, bao gồm: "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" theo mẫu HS03-VC/BNV; bản sao các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của viên chức; bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm của viên chức có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức; bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức; bản kê khai tài sản, bản kê khai tài sản bổ sung đối với đối tượng viên chức bắt buộc kê khai tài sản theo quy định của pháp luật; đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình viên chức được phản ánh trong đơn, thư; văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức; viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ viên chức.

 

Thông tư cũng quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý hồ sơ viên chức; quyền và trách nhiệm của người trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ viên chức; trách nhiệm và quyền của viên chức đối với hồ sơ cá nhân; trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác quản lý hồ sơ viên chức thống nhất trong phạm vi toàn quốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý hồ sơ viên chức quy định tại Thông tư này đối với các cơ quan quản lý hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         

Thông tư 07/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

 

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT