Tìm kiếm
 

Tăng cường hiệu quả giám sát thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 18/07/2019 Lượt xem: 18

UBND quận Sơn Trà vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai giám sát dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Cụ thể như sau:

 

1. UBND các phường thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các tuyến đường; báo cáo đánh giá khối lượng và chất lượng phục vụ, gửi về UBND quận trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo. Riêng UBND các phường: Nại Hiên Đông, An Hải Bắc, An Hải Tây thực  hiện thêm việc giám sát, nghiệm thu, báo cáo đánh giá chất lượng vớt rác trên sông Hàn (mép bờ đông) từ Hà Thị Thân đến Nại Tú 4.

 

Trường hợp phát hiện những bất cập tồn tại trong hoạt động thu gom hoặc đơn vị thi công thực hiện không đảm bảo về thời gian, khối lượng, chất lượng, đề nghị UBND các phường kịp thời phản ánh về UBND quận để kịp thời chấn chỉnh.

 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

         

- Hướng dẫn, đôn đốc các phường thực hiện giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ vệ sinh công ích trên địa bàn quận.

         

- Báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ vệ sinh công ích hàng tháng làm cơ sở để nghiệm thu, thanh quyết toán.

         

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

         

- Cung cấp phương án thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đến UBND các phường để phối hợp kiểm tra, giá sát, đánh giá chất lượng.

         

- Riêng với hạn mục vớt rác trên bờ đông sông Hàn, trong điều kiện thời tiết bình thường, yêu cầu công ty phải đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch. Trong điều kiện thời tiết bất thường, có thay đổi thời gian thu gom rác (thay đổi tạm thời), công ty phải báo với UBND các phường thời gian thực hiện để giám sát, đánh giá chất lượng.

         

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian thực hiện, đề nghị công ty báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường để phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá.

         

Phụ lục khối lượng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường xem tại đây:

 

          Trần Thị Nhâm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT