Tìm kiếm
 

Học tập Di chúc của Bác về chăm lo các đối tượng chính sách, người có công và thương binh, liệt sỹ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 24/07/2019 Lượt xem: 8

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định “Công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sỹ sẽ muôn đời lưu truyền sử xanh”. Từ đó, Người căn dặn “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không quên nhắc nhở, chỉ dạy:

 

“Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong..,), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

 

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

 

Đã 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đi xa, nhưng những lời chỉ dạy, căn dặn của Người vẫn luôn thấm đẫm đạo lý, truyền thống dân tộc và tư tưởng nhân văn, bác ái, nhất là đối với những người đã không tiếc xương máu của mình hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

 

Và như đã thành truyền thống, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đã đi sâu vào tiềm thức của cán bộ và nhân dân cả nước. Thế hệ hôm nay luôn ghi nhận, tôn vinh và đời đời nhớ ơn sự hi sinh to lớn ấy, từ đó luôn chăm sóc các gia đình liệt sỹ, các cô chú thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công cách mạng một cách tận tình chu đáo với tất cả tình thương yêu, quý trọng chân thành

 

Dành những điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách và người có công vừa là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm đối với các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì hòa bình độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; vừa là việc làm thiết thực nhất để thể hiện lòng kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, xây đắp lòng tự hào về truyền thống vẻ vang, ý chí quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu trong tiến trình hội nhập, phát triển đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT