Tìm kiếm
 

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 89 năm xây dựng và trưởng thành!
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 02/08/2019 Lượt xem: 10

Vào ngày 1/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8 - ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này khi được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta.

 

Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của nhân dân. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

 

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Như vậy, Ngày 1/8/1930 được coi là Ngày thành lập hay còn gọi là Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

 

Công tác Tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục, lịch sử Đảng... Nó tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

 

89 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đấu tranh vì mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng rất coi trọng công tác tư tưởng, và công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân nhân.

 

Góp phần vào thắng lợi chung của toàn Ngành, công tác tuyên giáo của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã có nhiều thành tựu đóng góp vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ quận đến cơ sở tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Trước những tác động của tình hình thế giới, trong nước, thành phố và những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của địa phương, tư tưởng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận cơ bản vẫn ổn định; đời sống nhân dân được tăng trưởng về mọi mặt; kinh tế - xã hội không ngừng tăng trưởng.

 

Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo quận tiếp tục tiếp tục phát huy những thành quả đã có được, khắc phục những hạn chế và không ngừng đổi mới trong hoạt động, nhằm phù hợp với xu thế phát triển chung, đặc biệt là linh hoạt, nhạy bén hơn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần cùng với hệ thống chính trị của quận xây dựng và phát triển quận Sơn Trà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

                                                                            Nguyễn Thị Trà (tổng hợp)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT