Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải tỏa đền bù, tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/08/2019 Lượt xem: 106

Ngày 26/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3312/QĐ-UBND quy định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải tỏa đền bù, tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

         

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành có 20 thủ tục, bao gồm: Thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư; họp công bố quy hoạch; kế hoạch thu hồi đất và thông báo thu hồi đất; đo vẽ, lập hồ sơ địa chính nhà đất; quay phim xác định hiện trạng; thông báo kiểm đếm đất đai, tài sản gắn lền với đất bị thiệt hại; kiểm đếm nhà, đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, máy móc thiết bị...; kiểm đếm mồ mả; phúc tra hồ sơ kiểm đếm; họp xét tính pháp lý về nhà – đất; lập, thẩm định, công khai, phê duyệt phương án bố trí tái định cư đối với từng dự án cụ thể; lập, thẩm định, công khai, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; ban hành Quyết định thu hồi đất; ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; nhận tiền bồi thường hỗ trợ; bàn giao mặt bằng; đăng ký bố trí tái định cư bằng phương thức bốc thăm; giao đất tái định cư, thông báo thu tiền sử dụng đất và thông báo thu nợ tiền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất tái định cư; chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giải tỏa đền bù.

 

Đối với từng thủ tục hành chính, Quyết định đã quy định cụ thể các nội dung về: Trình tự, cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; địa chỉ tiếp nhận hồ sơ; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí, phí; các mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

Quyết định số 3312/QĐ-UBND nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2019 và thay thế Quyết định số 7369/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT