Tìm kiếm
 

Nghị quyết về việc ủy thác ngân sách quận sang phòng giao dịch quận Sơn Trà - CN Ngân hàng CSXH TPĐN để cho bộ đội xuất ngũ, hội viên Hội Nông dân và hộ dân khó khăn ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vay vốn giải quyết việc làm
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 08/08/2019 Lượt xem: 5

Nghị quyết về việc ủy thác ngân sách quận sang phòng giao dịch quận Sơn Trà - CN Ngân hàng CSXH TPĐN để cho bộ đội xuất ngũ, hội viên Hội Nông dân và hộ dân khó khăn ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vay vốn giải quyết việc làm

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT