Tìm kiếm
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 17/08/2019 Lượt xem: 8

Trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống phản cách mạng và tội phạm khác, Hồ Chí Minh hết sức quan tâm xây dựng Công an nhân dân thành đội quân chủ lực, lực lượng nòng cốt của cuộc đấu tranh. Người đã đưa ra luận điểm độc đáo về bản chất Công an nhân dân Việt Nam “Công an của ta là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc".  

 

Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân, do vậy, Công an nhân dân Việt Nam phải vì dân, phục vụ dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân… Làm công an không phải làm "quan cách mạng". Làm công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân". Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, bản chất Công an nhân dân còn phải biểu hiện ở thái độ của Công an đối với nhân dân "Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an", để đi đến "hiểu Công an, yêu công an, và giúp đỡ Công an", "Phải kính trọng, lễ phép đối với nhân dân" "Phải làm gương mẫu trong mọi việc, tuỳ hoàn cảnh của mình mà gần gũi, giúp đỡ nhân dân, gương mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ…”.

 

Để phục vụ dân, công an phải dựa vào dân. Người nói "Vấn đề kỹ thuật trong công tác công an cũng cần, nhưng vấn đề quan trọng nhất là giáo dục, tuyên truyền cho dân, để quản lý tốt tai, mắt, miệng của dân, làm thế nào dân giúp công an để phát hiện địch và giấu địch những điều của ta... Tổ chức tốt quần chúng để giấu không cho địch biết và bảo vệ ta. Cho nên, cần có kỹ thuật nhưng chủ yếu phải dựa vào dân". Và Người giáo dục công an về hình thức, phương pháp vận động quần chúng “Phải thực sự giúp đỡ dân trong công việc chứ không phải là lối ngoại giao qua loa”, "Phải gần gũi với nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được", "Ta quan tâm đến đời sống quần chúng thì quần chúng sẽ làm theo ta"; đồng thời nghiêm khắc phê phán thái độ tự kiêu, tự đại, xa rời quần chúng, không chịu điều tra nghiên cứu, thiếu ý thức toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng phục vụ nhân dân" Phải triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách; phải gây quan hệ thật tốt giữa công an và nhân dân".

 

Có thể khẳng định rằng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân là mục đích, là trách nhiệm cao nhất của Công an nhân dân: nhân dân vừa là lực lượng quyết định trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, vừa là nguồn gốc sức mạnh vô địch, là động lực phát triển Công an nhân dân về mọi mặt. Vì vậy, mỗi chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam cần học tập, thấm nhuần và thực hiện tốt 6 điều Bác dạy đối với lực lượng của mình để ngày càng phát huy hơn nữa bản chất cao đẹp của Công an nhân dân, củng cố lòng tin yêu của quần chúng nhân dân đối với lực lượng.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT