Tìm kiếm
 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến quận Sơn Trà lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/08/2019 Lượt xem: 18

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến quận Sơn Trà lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT