Tìm kiếm
 

Tài liệu đào tạo chuyển đổi Hệ thống QLCL sang TCVN 9001:2015
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 30/08/2019 Lượt xem: 56

1. Đào tạo chuyển đổi phiên bản 2015

 

2. Bài kiểm tra chuyển đổi phiên bản 2015

 

3. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Tiếng Việt).

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT