Tìm kiếm
 

Các văn bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/09/2019 Lượt xem: 19

1. Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

 

2. Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

 

3. Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" đến năm 2030

 

4. Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND quận Sơn Trà triển khai thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2030

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT