Tìm kiếm
 

Hội Nông dân Việt Nam – 89 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2019)
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 12/10/2019 Lượt xem: 31

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM, tiền thân là Nông hội đỏ, được thành lập ngày 14/10/1930. Trải qua các thời kỳ cách mạng, giai cấp Nông dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân luôn là tổ chức trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Lịch sử Hội Nông dân Việt Nam 89 năm đồng hành cùng đất nước, với truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước nồng nàn và tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với trí thông minh và sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, nhân ái và thủy chung, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam được tôi luyện và không ngừng lớn mạnh - từ Nông hội đỏ đến Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Ở bất cứ giai đoạn, thời điểm lịch sử nào, với các tên gọi khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức đại diện, hạt nhân chính trị thể hiện đầy đủ vai trò: trung tâm và nòng cốt trong tập hợp, tổ chức giai cấp nông dân, phong trào nông dân, làm nên thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nông thôn Việt Nam luôn sinh ra và nuôi dưỡng, bồi đắp những nhân tài biết cống hiến, hy sinh, phụng sự cho Đảng, cho nhân dân và cho Tổ quốc.

 

Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Hội Nông dân đã vận động, đoàn kết, tập hợp lực lượng để đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo các sản phẩm nuôi sống xã hội và phục vụ cho các cuộc chiến tranh lâu dài của dân tộc với tinh thần ‘Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để chiến thắng”, “Một tất không đi, một ly không rời”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Hàng chục triệu nông dân tham gia bộ đội, du kích, thanh niên xung phong mở đường, tiếp lương, tải đạn phục vụ chiến trường, đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc.

 

Bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, nhất là hơn 33 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng mối quan hệ sản xuất mới phù hợp. Mặc dù phải thường xuyên đối phó với thiên tai và chịu ảnh hưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và từng bước vững chắc. Nhiều phong trào, nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện ở hầu khắp các địa phương, sản lượng lương thực có bước tiến lớn, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực triền miên để gia nhập vào nhóm hàng đầu các nước xuất khẩu gạo. Nhiều sản phẩm như: cao su, điều, tiêu, cà phê, thủy, hải sản… xuất khẩu đứng thứ hạng cao trong khu vực và thế giới. Năng suất cây trồng, vật nuôi tăng lên, tăng trưởng kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ với hiệu quả kinh tế ngày càng cao theo lời dạy của Bác Hồ “… làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm…”

         

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, với tinh thần đổi mới, ngày 24 tháng 3 năm 1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW về tổ chức Hội của giai cấp nông dân và Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, khẳng định rõ ràng, đầy đủ quan điểm của Đảng ta vì giai cấp Nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam: Hội là một tổ chức chính trị- xã hội rộng rãi của nông dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp, đoàn kết giáo dục nông dân nâng cao ý thức và năng lực làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong nông thôn. Chỉ thị 05-CT/TW được đánh dấu như là sự đổi mới nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

         

Ngày 01 tháng 3 năm 1988, Ban Bí thư trung ương Đảng đã ra quyết định số 42-QĐ/TW đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể thành Hội Nông dân Việt Nam. Và để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của giai cấp nông dân Việt Nam, tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

         

Đối với địa bàn quận Sơn Trà, Hội Nông dân quận không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội cấp trên.

 

Hội thi tuyên truyền viên giỏi

 

Trong năm 2019, Quận Hội bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đăng ký thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm với Thành phố làm cơ sở tổ chức thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các sơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Đề án đột phá của Hội Nông dân thành phố; vận động các chi tổ hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trẻ vừa khởi nghiệp tham gia các Hội chợ nông sản do các cấp Hội và Sở Nông nghiệp tổ chức, qua đó vận động họ tham gia tổ chức Hội; Hội Nông dân 7 phường tích cực vận động nông dân tham gia thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội, đặc biệt chú trọng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; luôn quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội luôn được quan tâm. Quận Hội đã triển khai và chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi hội tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, đến nay, 63/128 chi hội, 5/7 cơ sở Hội đã hoàn thành hội nghị điểm; kết nạp được 284 hội viên mới; thành lập 7 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại 7 phường và 5 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số toàn quận có 1 chi hội và 7 tổ hội nghề nghiệp.

 

Hội cơ sở xây dựng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tự vận động tăng 61,5 triệu đồng trong năm, với tổng dư nợ 233 triệu đồng, trong đó, Hội Nông dân phường Phước Mỹ là đơn vị có dư nợ trên 50 triệu đồng. Trong năm 2019, Hội Nông dân thành phố quan tâm ủy thác nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân 1,8 tỷ đồng; UBND quận ủy thác 500 triệu đồng; UBND phường Phước Mỹ ủy thác 15 triệu đồng để hỗ trợ hội viên nông dân, các chi tổ hội nghề nghiệp có nhu cầu, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó Hội còn mạnh dạn nhận quản lý thêm 4 tổ Tiết kiệm và vay vốn ngân hàng CSXH, nâng tổng số tổ TK &VV được quản lý là  54 tổ với dư nợ trên 60 tỷ đồng, giải ngân cho 2.185 hộ vay.

 

Quận Hội tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hội cơ sở, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc, làm theo Bác Hồ” do Hội Nông dân thành phố phát động. Từ các Mô hình của Hội như "Thu gom sách vở cũ tặng sách vở mới", phân loại rác thải tại hộ gia đình”, trao học bổng ”tiếp sức đến trường”.., nhiều hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sửa chữa nhà, được hỗ trợ phương tiện sinh kế và tiền mặt với kinh phí gần 30 triệu đồng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen tặng, như anh Nguyễn Văn Côi (Phước Mỹ), anh Nguyễn Văn Chính và tập thể chi hội Mân Lập Tây 1 (Mân Thái).

 

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019), cán bộ, hội viên nông dân quận Sơn Trà càng tự hào về truyền thống của Hội, càng tin tưởng phong trào thi đua Hội nông dân các cấp sẽ giành nhiều thắng lợi trong năm 2019 - năm tiền đề triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

 

Hồng Vi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT