Tìm kiếm
 

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 30/10/2019 Lượt xem: 5

Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai, để việc thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào đời sống, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người, trở thành nền nếp trong sinh hoạt của mỗi cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là:

         

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc; xác định rõ học Bác là để tự hoàn thiện mình, mỗi ngày trở nên tốt hơn, lành mạnh hơn, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách hiệu quả.

         

Thứ hai, phải tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân.

         

Thứ ba, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Chủ đề của Thành phố hàng năm.

         

Thứ tư, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục lựa chọn những việc làm quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những vấn đề nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết đến nơi đến chốn.

         

Thứ năm, cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong đó, công tác nhân sự phải chú ý lựa chọn những nhân tố mới, những cá nhân điển hình tiêu biểu, nêu gương tốt trong học tập và làm theo Bác, để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

         

Thứ sáu, việc học tập và làm theo Bác không nhất thiết phải tìm cái mới, phải đổi mới thường xuyên, liên tục, mà quan trọng là phải thực hiện tốt các nguyên lý cơ bản về xây dựng, rèn luyện đạo đức, những nguyên lý về xây dựng Đảng. Đó là phải giản dị, trung thực, sống có nghĩa có tình; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần thương yêu đồng chí, xây dựng đoàn kết nội bộ.

         

Cuối cùng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả, thì việc học tập phải luôn song hành với việc làm theo, phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, bền bỉ, trở thành tự giác trong ý thức và hành động, với tinh thần “học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT