Tìm kiếm
 

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2019
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 06/11/2019 Lượt xem: 17

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (sau đây gọi chung là Tháng hành động) năm 2019 trên địa bàn quận với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; thời gian diễn ra Tháng hành động từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019. Đây là điểm nhấn, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, tích cực tham gia hành động của các tổ chức, cơ quan, cá nhân, gia đình, cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động của Tháng hành động phải sôi nổi, đa dạng, phù hợp nhưng đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, chú trọng các hoạt động ở cộng đồng, với mục đích tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

UBND quận sẽ đăng cai tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 cấp thành phố tại Nhà Văn hóa Sơn Trà vào lúc 8h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

 

UBND quận giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận và UBND các phường triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời đôn đốc, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới về UBND quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo yêu cầu.

Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT