Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/11/2019 Lượt xem: 59

Sáng ngày 09/11/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà tổ chức khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 cho 63 học viên là cán bộ, viên chức, giáo viên các trường học trên địa bàn quận.

 

Quang cảnh lớp học

 

Lớp học được tổ chức theo hình thức không tập trung, học ngoài giờ hành chính. Trong thời gian 02 tháng, từ ngày 09/11/2019 đến ngày 28/12/2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 bài học theo đúng chương trình, quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, trong qua trình học tập, các học viên còn được tổ chức nghiên cứu thực tế tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

 

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phan Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh, việc tổ chức lớp sơ cấp Lý luận chính trị nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin; hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; từ đó vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác, chủ động, tích cực tham gia và vận động mọi người cùng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị, các học viên phấn đấu khắc phục khó khăn trong điều kiện vừa học vừa làm, xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học; các cấp ủy đảng, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức, giáo viên đơn vị mình tham gia học tập nghiêm túc, đạt chất lượng cao; đồng thời yêu cầu các giảng viên phải bám sát nội dung chương trình bài giảng theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với liên hệ thực tiễn địa phương để giúp học viên nắm bắt lý luận để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp, hiệu quả.

 

Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT