Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quận Sơn Trà chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị định 79 của Chính phủ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/11/2019 Lượt xem: 490

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận liên quan đến việc ghi nợ tiền sử dụng đất trong quá trình đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.

         

Theo đó, UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phổ biến, tuyên truyền đến hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn mình quản lý thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 5, Điều 2 của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, khẩn trương liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà để được hướng dẫn cụ thể.

         

Giao Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà có trách nhiệm hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp có hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định của pháp luật, trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành - ngày 10/12/2019.

 

Nội dung chi tiết Nghị định tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT