Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/11/2019 Lượt xem: 190

Sáng ngày 29/11, Quận ủy Sơn trà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Cao Xuân Thắng - TUV, Bí thư Quận ủy và đ/c Phan Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phổ biến, quán triệt các nội dung chỉ đạo xuyên suốt về công tác chuẩn bị và tổ chức đại họi đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bao gồm: Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, bài viết “chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 103-KH/TU và Hướng dẫn số 09-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà triển khai đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy và một số văn bản quan trọng khác…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng nhấn mạnh: Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời lưu ý, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về đại hội lần này có nhiều điểm mới cần quán triệt kỹ, nếu không sẽ lúng túng trong triển khai thực hiện, dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu đề ra; yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, chú trọng công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định.

Quang Học

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT