Tìm kiếm
 

Chương trình Hội nghị Quận ủy lần thứ 19 (mở rộng)
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 03/12/2019 Lượt xem: 65

Chương trình Hội nghị Quận ủy lần thứ 19 (mở rộng)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT