Tìm kiếm
 

Hội nghị Quận ủy Sơn Trà lần thứ 19 (mở rộng): “Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà cho việc thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tiếp theo (2021-2025); tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2025”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 06/12/2019 Lượt xem: 53

Sáng ngày 05/12/2019, dưới sự chủ trì của Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận - Cao Xuân Thắng, Ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng). Đây là Hội nghị quan trọng, nhằm tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2019; đồng thời thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 - năm kết thúc kế hoạch 05 năm (2015-2020). 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, báo cáo tại Hội nghị đã khẳng định, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện hơn 7.194 tỷ đồng, đạt 102,39% so với kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường được đảm bảo; công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm.

 

Tuy nhiên vẫn còn một số mặt, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý là tổng thu ngân sách mới chỉ ước đạt 94,20% so với chỉ tiêu thành phố giao; tình trạng vi phạm trong trật tự đô thị, xây dựng vẫn còn xảy ra; một số khu quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chậm đầu tư đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số vụ việc vi phạm liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn đáng lo ngại…

 

Trong công tác xây dựng Đảng, trong năm, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được phát huy. Tuy nhiên trong công tác này vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như công tác nắm tình hình dư luận xã hội, chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời; tỷ lệ kết nạp đảng viên còn thấp; một số cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị…

 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận, kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử văn hóa quan trọng, mà nổi bật là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, tại Hội nghị lần thứ 19 này, cùng với việc thống nhất phối hợp triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2020 đã được Thành ủy Đà Nẵng xác định là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Quận ủy Sơn Trà xác định mục tiêu chung năm 2020 đó là “Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà cho việc thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tiếp theo (2021-2025); tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2025; tiếp tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; đảm bảo quốc phòng - an ninh và chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng  chính quyền trọng sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tấm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020”.

Kim Dung

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT