Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ ngày 01/11/2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 06/12/2019 Lượt xem: 29

Kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đều phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây là quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thay thế quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

         

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

         

Hóa đơn điện tử có hai hình thức: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

         

Việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng; giảm chi phí in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn; giảm thủ tục hành chính cũng như khắc phục rủi ro làm mất, cháy, hỏng hóa đơn…

 

Sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp cho cơ quan thuế và các cơ quan của Nhà nước không tốn nhiều thười gian, chi phí trong việc quản lý, đối chiếu hóa đơn; góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận về hóa đơn, tình trạng thất thu thuế.

 

Sử dụng hóa đơn điện tử là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh, góp phần đưa nước ta bắt kịp xu thế phát triển trong thời đại công nghệ thông tin.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT