Tìm kiếm
 

Thông tư mới quy định về Kỷ niệm chương ngành Nội vụ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 10/12/2019 Lượt xem: 20

Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BNV quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

 

Thông tư quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ xét và trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

 

Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ là hình thức tặng thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để ghi nhận thành tích, cống hiến, đóng góp của các cá nhân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ. Các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ gồm:

 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”;

 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”;

 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”;

 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

 

Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương là chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng. Cá nhân trong quá trình công tác có thể được tặng nhiều loại Kỷ niệm chương. Việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại Thông tư này, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời. Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt. Thời gian tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức nhà nước (28/8); Thi đua yêu nước (11/6); Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo (02/8) và Văn thư, Lưu trữ (03/01).

 

Đối tượng chưa được xét tặng Kỷ niệm chương là cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cá nhân đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật, thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương; cá nhân đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

 

Đối tượng không được xét tặng Kỷ niệm chương là cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù.

 

Thông tư quy định cụ thể hơn về đối tượng được xét Kỷ niệm chương cũng như quy định về việc đổi tên, bổ sung đối tượng được xét Kỷ niệm chương, phương pháp quy đổi thời gian giữa đối tượng hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm như sau:

 

- Đổi tên Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo" thành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo";

 

- Bổ sung đối tượng được xét "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" là cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ tại HĐND, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 

- Phương pháp quy đổi thời gian giữa đối tượng hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm: Hệ số quy đổi giữa hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm được tính như sau: 1 năm hoạt động chuyên trách bằng 1,5 năm hoạt động kiêm nhiệm; 1 năm hoạt động kiêm nhiệm bằng 0,67 năm hoạt động chuyên trách.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao trách nhiệm cho Văn phòng Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, cơ quan trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 

Thông tư 14/2019/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

   Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT