Tìm kiếm
 

Đà Nẵng ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/12/2019 Lượt xem: 13

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 5590/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Đối tượng khen thưởng là cá nhân tham gia lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

 

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có thời gian công tác liên tục trong 10 năm trở lên hoặc cộng dồn các năm công tác đủ 10 năm trở lên (nếu thời gian công tác bị ngắt quãng vì lý do khách quan) trong lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; trong thời gian công tác, có ít nhất một lần được cấp có thẩm quyền khen thưởng (hình thức khen thưởng từ giấy khen trở lên).

 

Quy trình xét và đề nghị khen thưởng: Công an phường, xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định các trường hợp đủ tiêu chuẩn khen thưởng, báo cáo về Công an quận, huyện; Công an quận, huyện tổng hợp, thẩm định hồ sơ, lập thủ tục đề nghị khen thưởng và gửi hồ sơ về Công an thành phố; Công an thành phố tổng hợp, thẩm định danh sách, lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

 

Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn việc xét, đề nghị khen thưởng; tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng và tổ chức việc trao thưởng cho các cá nhân theo quy định. Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

 

Ngoài việc khen thưởng theo Quyết định này, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác hàng năm được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT