Tìm kiếm
 

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/12/2019 Lượt xem: 20

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 5591/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

         

Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung chính gồm: Tổng kết 10 năm Chiến lược phát triển thanh niên của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020; thống kê chỉ số thanh niên theo Thông tư số 11/2018/TT/BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; tổ chức đối thoại tháng Ba năm 2020 giữa lãnh đạo thành phố với đại biểu thanh niên, tổ chức thanh niên; tổ chức hội thi Tin học trẻ thành phố và Tin học khối cán bộ công chức; tập huấn về kỹ năng, văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên đang công tác tại 05 quận, huyện; tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân (trong đó có đối tượng thanh niên) đăng ký, sử dụng tài khoản công dân điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp luật lao động, việc làm và tư vấn chính sách, hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên trên địa bàn thành phố; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng sử dụng Internet, mang xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội theo kế hoạch liên ngành Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDDT ngày 28/8/2015 về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2020; tuyên truyền phổ biến cho thanh niên trên địa bàn thành phố về phòng chống ma túy; tổ chức tọa đàm "Người trẻ Đà Nẵng với khởi nghiệp", thực hiện chuyên mục "Tuổi trẻ Đà Nẵng", Chương trình phát thanh "Nhịp sống trẻ".

 

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên năm 2020 phù hợp với từng địa phương, đơn vị, gắn với các hoạt động, giải pháp cụ thể và công cụ theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện; theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố.

    Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT