Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quy định mới của UBND thành phố Đà Nẵng về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/12/2019 Lượt xem: 210

Ngày 06/12/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

    

Quyết định có 05 Chương, 24 Điều với các nội dung quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng, cán bộ, công chức cấp xã, việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, quy định về báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

    

Về số lượng: Cấp xã loại 01 tối đa 22 người và cấp xã loại 02 tối đa 20 người. Đối với các chức danh công chức cấp xã (trừ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự), UBND các quận, huyện xây dựng phương án bố trí cụ thể từng chức danh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo các chức danh đều có công chức đảm nhận và mỗi chức danh bố trí tối đa không quá 02 người.

 

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ cấp xã:

 

Bổ nhiệm lần đầu đối với Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã: Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 01 nhiệm kỳ, tốt nghiệp đại học chuyên môn trở lên, có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

         

Tiêu chuẩn tái cử đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã: Đủ tuổi để tham gia ít nhất 1/2 nhiệm kỳ, tốt nghiệp đại học chuyên môn trở lên, có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

 

Về tiêu chuẩn đối với công chức cấp xãNgoài các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương (về độ tuổi, trình độ văn hóa, tin học, quản lý nhà nước, lý luận chính trị) thì Quyết định cũng quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ là tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức đảm nhận (trừ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã).

 

Quyết định cũng quy định cụ thể về chuyên ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức cấp xã; quy định về báo cáo, thống kê, lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã; về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã.

 

UBND thành phố đã phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định.

       

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT