Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Thêm 01 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 28/12/2019 Lượt xem: 62

Theo Công văn số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có 09 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Mới đây, ngày 13/12/2019, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Với quyết định này, Học viện An ninh nhân dân chính thức trở thành một trong 10 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Vinh và Học viện An ninh nhân dân.

 

Thành phố Đà Nẵng có 01 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; 05 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Trung tâm Phát triển phần mềm (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Đại học Duy Tân, Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu Học viện An ninh nhân dân đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của Học viện, Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của Học viện. Báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT