Tìm kiếm
 

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng giai đoạn mới”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 09/01/2020 Lượt xem: 591

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ban Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng giai đoạn mới”, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu các mạng giai đoạn mới.

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu: Việc quán triệt các nội dung chuyên đề 2020 phải chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, từ đó xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay, báo cáo kết quả vào cuối năm; Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình; công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề phải gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT