Tìm kiếm
 

Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/02/2020 Lượt xem: 12

Ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn quận Sơn Trà. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của quận, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của quận và thành phố.

 

Trong đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2020 là khoảng 50% trường THCS có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; khoảng 50% trường THCS có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và phấn đấu ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình. Mục tiêu đến năm 2025 là phấn đấu 100% trường THCS có chương trình hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường THCS có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp.

 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung và tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý giáo dục, các trường phổ thông cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để học sinh đến tham quan, học tập và trải nghiệm.

 

Ngoài ra, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề cũng cần có các giải pháp nhằm thu hút học sinh đăng ký học nghề, trong đó chú trọng đến ngành nghề phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tổ chức các hoạt động tư vấn, tham quan các trường dạy nghề, cơ sở dạy nghề cho phụ huynh học sinh các trường THCS.

Phạm Hoa

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT