Tìm kiếm
 

Biểu mẫu xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 27/02/2020 Lượt xem: 42

Biểu mẫu xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách: BM1, BM2

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT