Tìm kiếm
 

Kế hoạch số 3024/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố về việc hình thành mạng lưới để thực hiện công tác huy động tiếp nhận và phân phối nguồn lực xã hội trợ giúp đột xuất cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 18/05/2020 Lượt xem: 10

Nội dung chi tiết xem tại đây:

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT