Tìm kiếm
 

Hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/05/2020 Lượt xem: 8

Nhằm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”; qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội quận, các cơ quan liên quan phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hội viên của địa phương, đơn vị trên địa bàn quận tích cực tham gia và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

 

Thể lệ cuộc thi xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT