Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Bãi bỏ văn bản quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 28/05/2020 Lượt xem: 128

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

         

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2020.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT