Tìm kiếm
 

Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng: Đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 01/06/2020 Lượt xem: 82

Sáng ngày 27/5/2020, Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng lần quận Sơn Trà thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Quận ủy. Đồng chí Cao Xuân Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự đại hội có các đồng chí Hoàng Sơn Trà - Phó Bí thư Quận ủy; Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Phan Minh Hải - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng các đồng chí nguyên là cấp ủy khóa II và 31 đại biểu chính thức đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Là Đảng bộ có tính đặc thù của các cơ quan trọng yếu, cơ mật, chuyên trách công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Các cơ quan Đảng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo và chủ động triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức quán triệt,  triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tổ chức chu đáo các sự kiện chính trị, các ngày lễ. Đặc biệt, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 03-KL/TU, ngày 10/7/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 89-KL/TU về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố; tuyên truyền các thành tựu nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận Sơn Trà; quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đảng hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, đã chỉ đạo chi bộ lãnh đạo các cơ quan tham mưu, thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của quận trong nhiệm kỳ qua.

 

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của từng cơ quan được triển khai chặt chẽ, thường xuyên; phối hợp với Đảng ủy Các cơ quan chính quyền, Đảng ủy Mặt trận và các đoàn thể quận tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết Trung ương khóa XII, viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết, đảm bảo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cấp ủy chi bộ lãnh đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; triển khai thí điểm việc bố trí sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá kết quả công việc theo vị trí việc làm, đồng thời tổng hợp kế hoạch công tác của tập thể và cá nhân năm 2019 theo vị trí việc làm trong các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ được thực hiện chặt chẽ; thực hiện công khai, dân chủ trong việc tham gia ý kiến giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, bổ nhiệm cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 06 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chính thức và phát thẻ đảng viên cho 06 đồng chí, hoàn thành công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; tiến hành kiểm tra, giám sát 05 lượt chi bộ; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động đảng viên, CBCC, người lao động trong cơ quan Quận ủy tham gia đóng góp gần 80 triệu đồng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo...

 

Đại hội cũng đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng công tác, cải tiến lề lối và phương pháp làm việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, chống quan liêu, tham nhũng; xây dựng cơ quan văn hóa, các đoàn thể vững mạnh. Xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với chất lượng cao hơn”. Đại hội cũng đề ra 06 chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025; 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Xuân Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Các cơ quan Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đại hội cần có những giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần chú trọng nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ/c Cao Xuân Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo

 

 

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu chính thức gồm 6 đồng chí và 1 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn bộ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT