Tìm kiếm
 

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 02/06/2020 Lượt xem: 89

Nhằm tập hợp rộng rãi ý kiến, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn quận trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) và tham gia xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ quận Sơn Trà trong giai đoạn 2020-2025, Trang thông tin điện tử quận đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI để xin ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI

 

- Các phụ lục đính kèm

 

Mọi ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà, số 02 đường Đông Giang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (hoặc địa chỉ email: bantuyengiaosontra@gmail.com) trước ngày 15/6/2020 để nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp chỉnh sửa.

 

Trân trọng./.

 

 

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT