Tìm kiếm
 

Ban Pháp chế HĐND quận Sơn Trà giám sát triển khai Nghị định 34/2019/NĐ-CP
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/06/2020 Lượt xem: 43

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND quận Sơn Trà đã tổ chức giám sát công tác sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (gọi tắt là Nghị định 34).

 

Theo báo cáo của các phường, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức phường được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phần lớn cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường tham gia và trưởng thành từ phong trào địa phương, là những người có uy tín, năng nổ, nhiệt tình, được nhân dân tín nhiệm, vững vàng về chính trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành, một số được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

 

Tuy nhiên, trình độ, năng lực của một số người hoạt động không chuyên trách còn hạn chế so với yêu cầu, chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao; chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách còn thấp, chưa tạo động lực cho họ an tâm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hiệu quả công tác tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách trong những năm qua vẫn còn những mặt hạn chế, thừa về số lượng nhưng lại thiếu những người có trình độ chuyên môn, năng lực, sức khỏe để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác.

 

Đến thời điểm giám sát, 7/7 phường đã hoàn thành xong phương án sắp xếp bảo đảm tiến độ đề ra. Qua sắp xếp, có 02 chức danh công chức dôi dư đề nghị luân chuyển như Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (Thọ Quang), Văn phòng - Thống kê (Phước Mỹ); có 04 chức danh cán bộ, công chức còn thiếu như Văn hóa - Xã hội (Mân Thái), Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (An Hải Bắc, Nại Hiên Đông), Văn phòng - Thống kê (Nại Hiên Đông).

 

Đối với người hoạt động không chuyên trách, qua sắp xếp, số lượng dôi dư tương đối nhiều. Một vài phường thuận lợi do người dôi dư lớn tuổi, có đơn tự nguyện xin nghỉ việc, nhưng cũng có phường số lượng dôi dư trong độ tuổi lao động, cán bộ Đề án 89 và sinh viên khá giỏi, phải bố trí vào chức danh người hoạt động không chuyên trách. Đến nay, tổng số người hoạt động không chuyên trách được tinh giản là 32, thiếu 01 vị trí.

 

Qua giám sát, Đoàn cũng ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại của các địa phương, như: Các văn bản quy định về người hoạt động không chuyên trách chưa đầy đủ, rõ rang, gây lúng túng trong quá trình sắp xếp, bố trí và giao nhiệm vụ; một số phường có quy mô về diện tích và dân số lớn, nhưng số lượng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách giữa các phường loại I như nhau, nên phần nào tạo áp lực cho các phường, nhất là về lĩnh vực quản lý đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự; một số phường có số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản nhiều, nhưng trong cơ cấu các chức danh của phường không có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách lĩnh vực này, vì vậy phải phân công cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm để chủ động khi có các hoạt động liên quan quản lý tàu thuyền...

 

Từ thực tế trên, Đoàn giám sát đã có nhiều kiến nghị cụ thể đối với UBND quận và các phường để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, giúp bộ máy chính quyền ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả.

Thanh Nhàn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT