Tìm kiếm
 

Sơn Trà: ban hành Kế hoạch phối hợp hoạt động liên ngành về công tác Dân số và Phát triển năm 2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/06/2020 Lượt xem: 22

UBND quận Sơn Trà vừa triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động liên ngành về công tác Dân số và Phát triển năm 2020 trên địa bàn quận. Mục đích của Kế hoạch là nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Dân số-KHHGĐ được giao năm 2020; đẩy mạnh công tác xã hội hóa - chăm sóc sức khỏe sinh sản, từng bước nâng cao chất lượng dân số trong thời gian đến trên địa bàn quận.

 

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, UBND quận Sơn Trà đề nghị các phòng, ban chuyên môn liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành. Trong đó, Trung tâm Y tế quận có trách nhiệm triển khai tốt các nội dung công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn quận Sơn Trà; Chỉ đạo 07 Trạm Y tế phường thực hiện tốt kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ trong các đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai tại cơ sở... Phòng Y tế quận phối hợp chỉ đạo các hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số như: chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm tra việc lựa chọn giới tính khi sinh tại các cơ sở hành nghề y, các quầy sách báo trên địa bàn quận…  Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận lồng ghép chương trình công tác Dân sô và phát triển vào công tác giảm nghèo để tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về thực hiện “quy mô gia đình sinh đủ 02 con”, thực hiện KHHGĐ đối với các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng trên địa bàn quận để phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm có điều kiện chăm sóc con cái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống...

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các phường làm tốt hơn công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về chính sách Dân số- KHHGĐ theo Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình mới; Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ các kế hoạch về kiểm tra, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu Dân số-KHHGĐ trên địa bàn quận do Ban Chỉ đạo công tác Dân sốKHHGĐ quận đề ra...   

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT