Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/06/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tư, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phô
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 09/07/2020 Lượt xem: 118

Nội dung chi tiết xem tại đây:

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT