Tìm kiếm
 

Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 02/07/2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 15/07/2020 Lượt xem: 17

1. Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 02/07/2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)

 

2. Đề cương tuyên truyền

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT