Tìm kiếm
 

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/07/2020 Lượt xem: 34

1. Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Sơn Trà

 

2. Phụ lục đính kèm

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT