Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: chỉ đạo việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ tại các phường trên địa bàn quận
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/08/2020 Lượt xem: 9

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Công văn số 09-CV/QU ngày 06/8/2020 về việc việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19 tại các phường trên địa bàn quận.

         

Công văn ghi rõ, qua theo dõi, Thường trực Quận ủy nhận thấy công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19 chưa được tập trung thống nhất một đầu mối, gây khó khăn trong công tác tiếp nhận, thống kê, báo cáo số liệu hỗ trợ, cũng như trong việc quản lý tiền, hàng cứu trợ, công tác phân phối sau này.

 

Vì vậy, Thường trực Quận ủy đề nghị Đảng ủy các phường chỉ đạo thống nhất trong việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19 tại địa phương; nên thống nhất một đầu mối thông qua Mặt trận TQVN phường.

 

Đề nghị Thường trực UBMTTQVN quận phối hợp hướng dẫn cho Ban Thường trực UBMTTQVN các phường triển khai công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19 đảm bảo đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác vận động, tiếp nhận, hỗ trợ cho các phường về Thường trực Quận ủy.

Tổ Tuyên truyền

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT