Tìm kiếm
 

Công văn số 1647/UBND-TCKH ngày 07/8/2020 của UBND quận v/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 10/08/2020 Lượt xem: 16

1. Nội dung Công văn số 1647/UBND-TCKH

 

2. Phụ lục đính kèm

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT