Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Một số nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 25/08/2020 Lượt xem: 48

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND quy định một số nội dung về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, nhiệm kỳ hoạt động của tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn là 2,5 năm; nhiệm kỳ của tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn thực hiện theo nhiệm kỳ của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn.

         

Thời điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn: Trong thời gian không quá 02 tháng trước ngày kết thúc nhiệm kỳ tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, UBND phường, xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nhiệm kỳ mới theo quy định. Trường hợp cần thiết phải kéo dài bầu cử thì UBND thành phố quyết định thời điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tế.

         

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2020, thay thế Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 và bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND thành phố quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã.  

 Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT