Tìm kiếm
 

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 2, năm học 2019-2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 03/09/2020 Lượt xem: 429

1. Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 2, năm học 2019-2020

 

2. Danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 2, năm học 2019-2020

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT