Tìm kiếm
 

Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 28/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 04/09/2020 Lượt xem: 7

Nội dung chi tiết xem tại đây:

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT