Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Cơ bản hoàn thành việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 09/09/2020 Lượt xem: 66

Thực hiện Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam và Kế hoạch số 760/BHXH-CĐBHXH ngày 25/4/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 31/8/2020, Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà cơ bản hoàn thành việc rà soát, lấy thông tin, cập nhật dữ liệu của 4.010 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt tại 07 phường trên địa bàn quận.

 

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Sơn Trà đã lấy thông tin, cập nhật dữ liệu “ngày tháng năm sinh”, “địa chỉ” của 4.010 người hưởng, đạt tỷ lệ 100%; cập nhật “số điện thoại” của 3.997 người hưởng, đạt 99,68%; về “Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân” đã cập nhật 3.974 người hưởng, đạt 99,10%. Trong số 36 người  chưa cung cấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, có 08 người dưới 18 tuổi chưa làm CMND, 20 người dưới 14 tuổi - chưa đủ tuổi làm CMND, 08 người còn lại không có CMND với lý do đã trên 90 tuổi, thuộc đối tượng tâm thần, suy giảm khả năng lao động từ 81%, ra nước ngoài chưa về được để cung cấp …

 

 

Trước đó, BHXH quận Sơn Trà đã phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng 3 tổ chức triển khai các văn bản của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Đà Nẵng và Công văn số 460/BĐĐN-KTNV ngày 18/5/2020 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng, thống nhất ban hành Kế hoạch số 109/KH-BHXH ngày 22/5/2020 với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, nghiêm túc triển khai thực hiện từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2020, báo cáo kết quả cụ thể về BHXH Thành phố.

 

Từ tháng 9 trở đi, BHXH Quận tiếp tục phối hợp Bưu điện Đà Nẵng 3 rà soát, bổ sung những thông tin còn thiếu, điều chỉnh những trường hợp có thay đổi thông tin và báo cáo kết quả vào tháng 12/2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT