Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 119 của Quốc hội
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 10/09/2020 Lượt xem: 39

Ngày 08/9/2020, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 124 tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/NQ14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (sau đây gọi là Nghị quyết 119), về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 119 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận... một cách chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 119; đồng thời đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với từng đối tượng.

 

Việc tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết  119 của Chính phủ tập trung vào các hình thức sau: tổ chức Hội nghị học tập; đăng tải trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử quận, phường; biên soạn tài liệu Nghị quyết 119 dưới hình thức hỏi-đáp, tờ gấp, tờ rơi...

 

Về thời gian thực hiện, cấp quận hoàn thành trong năm 2020; cấp phường hoàn thành chậm nhất vào quý I/2021.

 

UBND quận giao Phòng Nội vụ quận tham mưu hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; giao phòng Tư pháp quận tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố khi có yêu cầu.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT