Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 15/09/2020 Lượt xem: 267

Ngày 11/9/2020, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch 126/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2020, về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, qua đó xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, đoàn thể và các địa phương thuộc quận, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các văn bản nêu trên.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW; nêu cao vai trò tham mưu, có kế hoạch cụ thể, thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trong phạm vi toàn quận. Kế hoạch cũng đã xây dựng 31 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện. Trong đó, giao cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

 

UBND quận giao Cơ quan Quân sự quận theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND quận việc thực hiện cũng như những vấn đề mới nảy sinh và đề xuất các giải pháp xử lý.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT