Tìm kiếm
 

Hội Nông Dân quận Sơn Trà: Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông Dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 05/10/2020 Lượt xem: 85

Hoà chung không khí sôi nổi hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), cán bộ hội viên nông dân các cấp quận Sơn Trà đã và đang phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Qua 90 năm đồng hành cùng đất nước, với truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước và tuyệt đối trung thành với Đảng, với trí thông minh và sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam được tôi luyện và không ngừng lớn mạnh. Ở bất kỳ giai đoạn thời điểm lịch sử nào, Hội Nông dân Việt Nam cũng là tổ chức đại diện, hạt nhân chính trị thể hiện vai trò là trung tâm, nòng cốt tập hợp giai cấp nông dân, tổ chức các phong trào nông dân để làm nên thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thắt chặt thêm mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng và dân. Giai cấp nông dân cùng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và toàn thể nhân dân lao động vững bước theo Đảng với niềm tin tất thắng. Niềm tin và sức mạnh vĩ đại đó đang được chắp cánh, được nâng lên tầm cao mới trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đoàn kết vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội Nông dân quận Sơn Trà được thành lập ngày 04/02/1997 (theo Quyết định số 04/QĐ-QU của Quận ủy lâm thời Sơn Trà). Ban Chấp hành Lâm thời Hội Nông dân quận Sơn Trà gồm 11 đồng chí; đồng chí Trần Lễ được chỉ định là Chủ tịch Hội.

Trong 23 năm qua, Hội Nông dân quận Sơn Trà đã trải qua 05 kỳ Đại hội.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ I (1997 - 2002) được tiến hành trong 02 ngày: 02 và 03/11/1997; bầu BCH khóa I gồm 15 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ I ngày 15/11/1997 bầu đồng chí Trần Lễ là Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân quận.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ II (2002 - 2007) được tiến hành trong 02 ngày: 27 và 28/10/2002; bầu BCH khóa II gồm 15 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất, ngày 27/10/2002 bầu đồng chí Lê Văn Chí là Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân quận.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ III (2007 - 2012) được tiến hành trong 02 ngày: 23 và 24/10/2007; bầu BCH khóa III gồm 15 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất, khóa III ngày 23/10/2007 bầu đồng chí Lê Văn Chí tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân quận.

 - Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ IV (2012 - 2017) được tiến hành trong 02 ngày: 11 và 12/10/2012; bầu BCH khóa IV gồm 17 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất ngày 12/10/2012 bầu đồng chí Lê Văn Chí tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân quận.

Tại Hội nghị BCH lần thứ 6 (khóa IV) ngày 09/01/2015, đồng chí Trần Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban kiểm tra Quận ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà, thay đồng chí Lê Văn Chí được Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà bố trí công tác mới.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ V (2018 - 2023) được tiến hành trong 02 ngày: 30 và 31/5/2018; bầu BCH khóa V gồm 17 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất ngày 31/5/2018 bầu đồng chí Trần Văn Lực tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân quận.

Đây là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển”, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quận Sơn Trà thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Sơn Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

Hiện nay, Hội Nông dân toàn quận có 4.024 hội viên, sinh hoạt tại 129 chi hội, trong đó có 1.277 hội viên nữ; có 501 hội viên là đảng viên. Trong những năm qua, tình hình sản xuất và đời sống của nông, ngư dân cơ bản ổn định, với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và xã hội đã giúp nông dân nghèo và hộ chính sách cải thiện đáng kể, có điều kiện vươn lên ổn định đời sống. Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên nông dân ổn định; qua các hoạt động, sinh hoạt Hội, cán bộ, hội viên nông dân đã mạnh dạn phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc để Hội phản ảnh kịp thời với HĐND các cấp, góp phần cho các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền các cấp được tổ chức thực hiện tốt hơn; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tạo được niềm tin tưởng, phấn khởi trong nông dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Thường vụ Quận Hội và các cơ sở Hội được tiến hành chủ động; công tác Hội và phong trào nông dân có chuyển biến tích cực; đặc biệt là các cấp Hội Nông dân quận Sơn Trà đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân thành phố và Nghị quyết Đại hội V Hội Nông dân quận Sơn Trà một cách đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân theo đúng Chỉ thị của Đảng và kế hoạch của Trung ương Hội, Thành Hội. Quận Hội và cơ sở tập trung triển khai thực hiện 3 đề án đột phá của Thành Hội: Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023”; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023”; Đề án “Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố”. Toàn quận đã xây dựng được 01 chi hội và 11 tổ hội nghề nghiệp.

 

Phường Nại Hiên Đông ra mắt Tổ hội nghề nghiệp

Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để các cấp Hội triển khai thực hiện (theo Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) có nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt anh Trần Văn Mười - hội viên Nông dân phường Mân Thái là 01 trong 20 nông dân tiêu biểu của thành phố, được gặp mặt, trực tiếp đối thoại với đồng chí Bí thư Thành ủy; qua đó nông dân có điều kiện phản ảnh tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành. Điển hình như Quận Hội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết với Đồn Biên phòng Sơn Trà về việc phối hợp vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc giai đoạn 2018-2023; chủ động đề xuất UBND quận ủy thác vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân quận; trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội giai đoạn 2016-2020 với các ngành liên quan cùng cấp.

 

Hội Nông dân quận và Đồn Biên phòng Sơn Trà ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023

Hội Nông dân quận và phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Phiên chợ nông dân, kết nối cung cầu tạo điều kiện cho nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; ra quân Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường; tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp quận, hội thi dân gian trong chương trình ”Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè”, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân.... Các cấp Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống tổ chức Hội, đem lại nhiều kết quả khả quan và có tính lan tỏa cao. Việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc, làm theo Bác Hồ” do HND thành phố phát động, đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội, mà cụ thể là mỗi Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ 01 hộ hội viên nghèo thoát nghèo; nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng.

 

Hội Nông dân quận tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi

Trong thời gian đến, với tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển”, cán bộ, hội viên nông dân quận Sơn Trà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của giai cấp nông dân, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hồng Vi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT